Medic Red Cross Hook Patch M17

  • 59 kr
In Stock
Article Number: 0506
Share

Our Large (9 x 9 cm) Medic Red Cross M17 nylon patch comes with full hook backing for easy "on and off".
Each patch comes with matching loop piece in military green color.

Note that the usage of this type of symbol-patch is controlled by law, you can read more here
Vi lämnar fritt till kund att ansvara för att betydelsen i detta tygmärke ej utarmas genom att missbrukas, utan att de lagar och förordningar som gäller följs.
För vidare information om bärande regler/lagar osv hänvisar vi till information i ovan länk!

Also note that the border is sewn by hand and not machine and therefore the cross might not be 100% centered!